Over Ecologika

Waarom
Ecologika wil mensen natuurlijker laten leven.

  • Visie
    Wij zien voeding als brandstof voor ons lichaam en wij geloven dat de natuur de beste producent is hiervoor.
  • Missie 
    Wij willen mensen hiervan bewust maken en hen de mogelijkheid bieden om gezond te eten.

Hoe
Om de mens dichter bij hun natuur te brengen ontwikkelt Ecologika concepten die een positieve uitwerking hebben op lichaam, geest en ziel.

Wat is de Ecologika Filosofie ?
De Ecologika filosofie symboliseert de ideale wereld, een wereld waarin mensen op een natuurlijke manier leven.  

“A natural way of living” staat voor balans tussen Lichaam, Geest en Ziel. Wanneer hier sprake van is, leef je volgens je ware essentie en dat is namelijk gelukkig zijn!

Mensen leven veelal volgens het idee dat lichaam, geest en ziel los van elkaar bestaan of negeren zelfs een gedeelte. In wezen zijn ze verbonden en beïnvloeden zij elkaar.

Bewust in het leven staan is natuurlijk leven. De Ecologika filosofie beschrijft hiervoor een aantal sleutelprincipes. Deze principes dienen als leidraad voor het leven en zijn verwerkt in een Ecologika Guide. De guide laat zien hoe alles met elkaar samenhangt.

Tevens vormen de sleutelprincipes de basis van waaruit alle concepten van Ecologika ontwikkeld worden.  Het 1ste concept wat Ecologika lanceert is “de HealthBooster”. Dit concept vindt zijn oorsprong in sleutelprincipe;  

Use Natural food & care products

Contact